MENU

OUR BEST SELLERS

HUNGARIAN SILOG

BACONSILOG

DINUGUAN

MENUDO

LECHON PAKSIW

TOCILOG

GRILLED LIEMPO

BANGUS SILOG

RODIC'S DINER FIESTA TRAYS ANG SAGOT SA SALO-SALO

RODIC'S DINER QUICK ULAM ANG PAGKAIN SA BAHAY

RODIC'S DINER SUPER-BULK (100 ORDERS AND UP)